Privacy Statement

Algemeen

Door gebruik te maken van deze website stemt u automatisch in met de inhoud van dit Privacybeleid. iDefender behoudt zich het recht voor de inhoud van dit beleid te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd bij ieder bezoek aan de website kennis te nemen van het Privacy statement teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Privacy

iDefender respecteert uw privacy en gebruikt uw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor deze door u verstrekt zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer zonder uw voorafgaande toestemming ter beschikking gesteld aan derden, tenzij iDefender hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Inzage en correctie

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien. iDefender zal u hiertoe op schriftelijk verzoek een overzicht doen toekomen van uw geregistreerde gegevens. Indien de geregistreerde gegevens onjuistheden bevatten, zal iDefender deze op schriftelijk verzoek aanpassen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door ons op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website; dit zijn functionele cookies. Door middel van zogenaamde ‘analyse cookies’ kunnen wij bij een volgend bezoek uw computer herkennen.

Voor welke doeleinden plaatst Gravity cookies?

Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. In het geval dat u als gebruiker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de eindgebruiker, waarbij gebruikerspecifieke data niet wordt getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer. De cookies zijn op te splitsen in de volgende levels:

1. Functionele cookies & analyse cookies (anoniem)
Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische website, diensten en/of hulpmiddelen mogelijk te maken. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken voor de gebruiker en daarom staan deze cookies altijd aan. In het geval dat u als gebruiker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de eindgebruiker, waarbij gebruikerspecifieke data niet wordt getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het IP-adres van uw computer.

2. Analyse cookies (gebruikerspecifiek)
Deze cookies worden ingezet om een bepaald profiel op te bouwen van de eindgebruiker op een privacyvriendelijke wijze. Op basis van deze data doen wij analyse om de website nog beter te laten aansluiten aan de behoeften van bezoekers.